جنسیتت رو مشخص کن

gender-image

زن

gender-image

مرد

سوخت و ساز بدن مرد و زن با هم متفاوته واسه همین قبل از هرچیزی باید جنسیتت رو بدونیم.